Do poprawnego wyswietlenia strony wymagany jest plugin Flash Player

Skontaktuj się z nami

Fakturowanie

Meritum FAKTUROWANIE wersja PREMIUM

meritum_miniaturaProgram Meritum Fakturowanie wersja Professional zosta? zaprojektowany z my?l? o ma?ych i ?rednich firmach. Nowoczesny interfejs programu pracuj?cego w ?rodowisku Windows pozwala na ?atw? i intuicyjn? prac?. Program mo?na obs?ugiwa? za pomoc? myszki lub klawiatury.

Program wspó?pracuje z czytnikami kodów kreskowych u?atwiaj?c szybk? i bezb??dn? identyfikacj? towarów w bazie.

Podstawowe zalety programu Meritum :

 • ?atwo?? obs?ugi (mo?liwa obs?uga klawiatur? lub myszk?)
 • nowoczesny i przyjazny interfejs panelu u?ytkownika
 • mo?liwo?? wyboru jednego z kilku wzorów faktur
 • wstawienie w?asnego logo na fakturze
 • konfigurowalna automatyczna numeracja dokumentów 
 • definiowana ilo?? linii na nazw? towaru na fakturze
 • szybka sprzeda? za pomoc? czytnika kodów kreskowych
 • kartoteki towarów i kontrahentów z mo?liwo?ci? ?atwego wyszukiwania (wg kilku kryteriów)
 • filtrowanie towarów wg grup lub zadanych kryteriów
 • definiowane poziomy rabatów dla zakupionych wi?kszych ilo?ci
 • mo?liwo?? przypisania rabatu do kontrahenta
 • zintegrowana funkcja sprawdzarki cen
 • identyfikacja kodów kreskowych z zakodowan? wag?
 • generowanie oferty handlowej (html)
 • raporty o sprzeda?y wg towarów, kontrahentów, dokumentów, wg dat
 • modu? automatycznej archiwizacji danych

Wersja PREMIUM cena brutto 99,00 z?

(do?ywotnia licencja z mo?liwo?ci? aktualizacji przez 1 rok)

Wersja demo do pobrania Tutaj